Verslag PJP Wolphaartsdijk

Langharen presteren op provinciale jachthonden kampioenschappen in Wolphaartsdijk op 24 november 2017

Dit jaar was het de beurt van de Zeeuwse jachthondencommissie om voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg de provinciale kampioenschappen te organiseren. Door deze commissie waren bij Camping ?de Heerlijkheid van Wolphaartsdijk? aan het Veerse meer een zestal uitdagende proeven uitgezet. Twee proeven voor de A-honden, twee proeven voor de B-honden en twee proeven voor zowel de A- honden als de B- honden.

Bij elke proef was het de opgave om een drietal apporten binnen 8, respectievelijk 12 minuten binnen te halen. Bij alle proeven werd van de honden veel gevraagd van het eigen initiatief en het zelfstandig werken aan oplossingen. Natuurlijk was ook de inbreng van de voorjager van belang om de proef succesvol af te leggen, maar veel ingrijpen door te fluiten en het geven van allerlei dirigeercommando?s bleek bij de meeste proeven weinig succesvol.

Breed water (ca 100 meter) met aan de overkant een eend in het riet, was voor de meeste honden geen probleem, omdat de honden door ondiep water flinke stukken konden lopen. Dat laatste soms tot verrassing van de hond en de voorjager.
Zowel de B 1 proef in de voormiddag als de A 2 proef ?s middags bleken de echte ?scherprechters?.

Bij de B 1 proef moesten de honden over een ruig en geaccidenteerd terrein over een brede sloot een geschoten fazant markeren die in de groenbemesting terecht was gekomen. Een extra probleem vormde het gegeven dat het werken van de hond zich grotendeels onttrok aan het zicht van de voorjager. Dat laatste gold zeker ook voor de beide andere apporten. De eend moest opgehaald worden uit een poeltje in redelijk dichte dekking en het konijn lag een flink stuk achter een ander bosje. Vasthoudendheid en initiatief van de hond bepaalden het uiteindelijke succes, slechts 11 combinaties slaagden erin om binnen de gegeven tijd het wild binnen te brengen.

Nog lastiger was het later op de dag bij de A 2 proef. Er was een sleep getrokken met een gans. Uiteraard moest dit apport als eerste worden opgehaald. Hier bleek de aanwezige groenbemesting zoveel uitdaging te bieden om daar te gaan jagen dat het de voorjagers maar mondjesmaat lukten om de hond op de sleep te krijgen.

Vervolgens bleek ook de fazant, die op grote afstand tegen de dijk in de ruigte was gelegd, van de voorjagers een aanpak vergde nl. een combinaties van dirigeren en zelfstandig zoeken, waarbij de hond ook nog gebruik moest maken van de verwaaiing, die slechts incidenteel succesvol was. Uiteindelijk bleken slechts drie combinaties succesvol. Zij brachten ook de duif nog binnen die op de terugweg met de fazant in een nabijgelegen boomgaard werd geschoten.

De A 1 proef bleek niet echt selectief: alle honden brachten de drie apporten binnen. Ook bij de B2 waren alle honden succesvol. Bij de B 3 proef faalden twee a-combinaties en twee b-combinaties. Tenslotte lukten het bij de B 4 vier combinaties niet om alles binnen te krijgen.

En dan de uitslag.
Uiteindelijk bleken slechts twee combinaties in de a-categorie er in te slagen om alle twaalf apporten binnen te brengen. Laat dat nou juist twee staande honden zijn. Als eerste eindigde Ad van Oosterwijck met zijn langhaar Seffus van de Kastanjelaan op de voet gevolgd door Ad van Dongen met de korthaar Tara van de Blanke Biele.

In de b-klasse waren 5 combinaties succesvol. Ook daar waren 3 staande honden succesvol met een fraaie tweede plaats voor Wilma de Graaf met haar langhaar Silke van de Westerberg.

De volledige uitslag:
In de A-categorie: 1e plaats voor Ad van Oosterwijck met de langhaar Seffus van de Kastanjelaan: 347 punten.
2e plaats voor Ad van Dongen met de korthaar Tara van de Blanke Bielen: 290 punten.
In de B categorie: 1e plaats voor Fred Schellens met de labrador Storm: 345 punten.
2e plaats voor Wilma de Graaf met Silke van de Westerkerk: 320 punten.
3e plaats voor Rini van Kuik met de grote M?nsterlander Darco: 315 punten.
4e plaats voor Dik Feleus met de labrador Sealands Siene of Upperclass: 279 punten.
5e plaats voor Frank van Erp met de Heidewachtel Blitz: 295 punten.

Tenslotte: alle complimenten voor de Zeeuwse jachthondencommissie en hun medewerkers. Zij bezorgden de deelnemende voorjagers en hun honden een prachtige dag. Bedankt daarvoor.

 

Verslag: Ad van Oosterwijck