Zeeuwse Jachthonden Commissie

V?n Zeeuwen v??r Zeeuwen en overigen

In september 1946 kwam een aantal enthousiaste jagers/hondenliefhebbers bijeen w.o. Paul de Schutter Sr., Wim van Doorn Sr., Wim Seijdlitz en Willem van Cadsand. Nabij Hulst beoordeelden zij elkaars honden in en onderlinge wedstrijd. Er deden acht honden mee aan deze ?wedstrijd? en aan het eind van de dag lagen er 20 patrijzen op het tableau. Winnaar werd de Duitse Staande Korthaar van Wim Seijdlitz.

Dit was voor de heren Seijdlitz, Verhoef en Van Doorn aanleiding om de ?wedstrijd zeeland? op te richten, bedoeld voor dresseurs en jachtopzichters en later ook voor de leden van de regio. Eerst onder voorzitterschap van Wim Seijdlitz en na diens overlijden in 1957 ging de voorzittershamer naar Wim van Doorn Sr. en werd Willem Gaakeer secretaris/ penningmeester.

links Wim Gaakeer

links Wim Gaakeer

Wim van Doorn sr. en Marien Fokker

Wim van Doorn sr. en Marien Fokker

De bekendste keurmeesters uit die tijd waren de heer M.L.J. Fokker en dr. H Frima met in de jaren zestig Mees Punt. In eerste instantie was de wedstrijd open voor alle jachthondenrassen, waarbij dr. Frima in 1953 zelfs met zijn Springer Spaniel en in 1954 met zijn Labrador Retriever als eerste werd geplaatst. In 1974 kwam er een eind aan deze oude vorm.

In de nieuwe opzet, onder voorzitterschap van Wim van Doorn jr., werden per afdeling jachthondencommissarissen benoemd met aan het hoofd de Provinciaal commissaris W.D. van Doorn.

Deze bestond uit: De afdelingen Tholen, M.M. Punt, tevens plaatsvervangend Provinciaal Commissaris; Zierikzee: F. Kock; Middelburg: J.J. Verlare; Terneuzen: J. Seydlitz; Oostburg: J.J. Masclee; Sommelsdijk: A.de Wit.

Mees Punt, oud voorzitter,  ere-lid

Mees Punt, oud voorzitter, ere-lid

Men startte met een gecombineerde wedstrijd, die bestond uit een jachthondenproef en een veldwedstrijd op dezelfde dag met dezelfde honden. Vanaf 1976 werd dit opgesplitst in een jachthondenproef op de laatste zaterdag van de maand augustus te Lewedorp en een veldwedstrijd op de laatste zaterdag in september. De veldwedstrijd werd ieder jaar door een andere afdeling georganiseerd.

Vanaf 1981 t/m 2010 vond deze happening plaats te Kloosterzande in de?velden van K.J.A. Baron Collot d?Escury en mr. J.M.E. Seijdlitz.

Wim van Doorn jr. nam in 1980 afscheid als voorzitter. Er kwam een dagelijks bestuur met Mees Punt als voorzitter, Koos Verlare als penningmeester en Cor Woets als secretaris.

Wim van Doorn bleef uiteraard betrokken bij de ZJC en in 1992 nam hij opnieuw het voorzitterschap op zich. In 1994 nam Inge Mackay het secretariaat van Cor Woets over. Het huidige vice-voorzitterschap is nu in handen van Piet Remijnse, het secretariaat door Monique de Morree en Cora v.d. Weele, de financi?n worden door Ine Mastenbroek beheerd.

Wim van Doorn

Wim v Doorn, voorzitter, ere-lid

Cor Woets, oud secretaris, ere-lid

Cor Woets, oud secretaris, ere-lid

Het bestuur heeft in 2007 besloten er een werkcommissie van te maken en zijn er een aantal leden toegevoegd die o.m. een aantal jaren veel werk verrichten voor de ZJC, met name Ton Buijs, Rudy Blommaert, Jan Mastenbroek, Jarina Kisjes en Matty de Putter. Uiteraard zijn bij elk evenement nog een aantal personen betrokken die de Commissie niet kan missen.

Naast de vernoemde personen hebben velen bestuurlijk een bijdrage geleverd waaronder: J. van Cadsand, J. van Oeveren, J. Ochtman, Kl. Mastenbroek, J.A. v.d. Bijl, B. Nijs, W. de Zwart, M. v.d. Steen-Schipper, P.H. de Jager-Buijs, J. de Vlieger, J.J.L. Poortvliet en C.de Graaf.

Inge Mackay,oud secretaris,ere-lid

Inge Mackay,oud secretaris,ere-lid

Piet Remijnse, vice-voorzitter ere-lid

Piet Remijnse, vice-voorzitter ere-lid

Vanaf 1976 was de veldwedstrijd niet alleen open voor staande honden, maar ook voor retrievers en bij voldoende inschrijvingen ook voor spaniels. In 1982 werd het pakket van jachthondenevenementen uitgebreid met de Jagersvereniging Apporteer Trofee (KAT) te Kloosterzande. In 1994 was er wederom een uitbreiding, nu met een 2e Jachthondenproef te Rilland.

De Zeeuwse Jachthonden Commissie is als Jagersvereniging-organisatie uniek in Nederland. Allereerst is het de enige ?jachthondenafdeling? in Nederland met een eigen naam en in de afgelopen periode heeft deze commissie heel veel activiteiten ontwikkeld. Zo zijn er diverse jachthondenopleidingen, een jachthondendag, 2 jachthondenproeven in augustus. Vanaf 1998 zijn er 2 MAP?s (Meervoudige Apporteer Proef) aan toegevoegd (Midden Zeeland en Kruiningen) en in 2006 was de ZJC een van de twee Jagersvereniging-organisaties in Nederland die het voortouw namen voor het organiseren van een Provinciale Jachthonden Proef. Deze laatste wordt thans afwisselend georganiseerd door het Gewest Zeeland en het Gewest Noord-Brabant.

Naast het jaren organiseren van een Jagersvereniging Apporteer Trofee, heeft de ZJC in 1984, 1994 en in 2000 de Wereldkampioenschappen Jacht met de Staande Hond georganiseerd en in 1996 een Europacup voor staande honden. In 1983, 2003 en 2010 vond in ?het Zeeuwse? de Nimrod plaats in respectievelijk Ouwerkerk en Oranje Plaat aan het Veerse Meer.

Alles bij elkaar een Gewest met een Jachthondencommissie waar men zeker niet omheen kan.

Wedstrijd secretariaat: Ine Mastenbroek, Cora v.d.Weele

Wedstrijd secretariaat: Ine Mastenbroek, Cora v.d.Weele

Monique de Morree

Monique de Morree