De ZJC is in 1947 opgericht als de 'wedstrijd Zeeland' een veldwedstrijd
voor dresseurs en jachtopzichters en later voor de leden van de regio,
thans het Gewest Zeeland van de Jagersvereniging.

Over de ZJC

De ZJC organiseert de jachthondendag, twee SJP-proeven en twee MAP's en maakt jachthondenopleidingen in Zeeland mogelijk.

Meer over de ZJC

Van de voorzitter

Ieder jaar schrijft de voorzitter van de ZJC een persoonlijk bericht aan de leden en belangstellenden.

Lees het bericht