ZJC Bestuur

Voorzitter: Jan Mastenbroek

Vice Voorziter: Piet Remijnse

Secretariaat / wedstrijdsecretariaat: Hilde van Hoften

Wedstrijdsecretariaat: C. van der Weele

Penningmeester: Ine Mastenbroek-Taverne

Evenementencoördinator: Cora van der Weele

Opleidingscoördinator: Marco Haspels

Ereleden

1980 W.D. van Doorn

1992 M.M. Punt

1994 C.B. Woets

2010 H.J. Mackay-Bezemer

2013 P.C. Remijnse